/Files/images/klpart/dekor30.gif

Нормативно-правова база
КДНЗКТ №13 "Берізка"


Нормативно-правова база ДДО
Нормативно-правова база дошкільної освіти МОН України

Нормативно-правові документи щодо організації дошкільної освіти:


Конвенція про права дитини (від 20.11.1989)
Закон України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» (№ 1065-VІ від 05.03.2009)
Закон України «Про освіту» (№ 1060-ХІІ від 23.05.1991)
Закон України «Про дошкільну освіту» (№ 2628-ІІІ від 11.07.2001)
Закон України «Про охорону дитинства» (№ 2402-ІІІ від 26.04.2001)
Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад (Постанова Кабінету Міністрів України № 305 від 12.03.2003)
Про затвердження Типового статут дошкільного виховного закладу (Наказ Міністерства освіти України № 94 від 07.04.1994)

Нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного процесу:


Про затвердження Державної цільової соціальної програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року (Постанова КМУ №629 від 13.04.2011)
Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 н.р. (Лист Міністерства № 1/9-249 від 20.05.2015)
Планування роботи в дошкільних навчальних закладах (Лист МНО України №1/9-455 від 03.07.2009)
Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (Наказ МОН №128 від 20.02.2002)
Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності (Наказ МОН № 446 від 20.04.2015)
Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу (Лист МОНмолодьспорт №1/9-389 від 25.05.2011)
Про організацію короткотривалого перебування дітей в дошкільних навчальних закладах (Лист МОНмолодьспорт №1/9-577 від 29.07.2011)
Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади (Лист МОН України від 04.10.2007 №1/9-583)
Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади (Лист МОН №1/9-510 від 18.12.2000)
Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку у дошкільних навчальних закладах( Лист МОНмолодьспорту України від 21.07.2011 №1/9-552)
Типовий перелік обов’язкового обладнання навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах (Наказ МОН № 509 від 11.08.2002)
Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах (Наказ МОН № 667 від 21.11.2002)
Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах (Наказ МОН № 404 від 07.04.2015)
12. Про режим роботи дошкільних навчальних закладів (лист МОНУ від 24.01.2007 №1/9-36)
13. Про здійснення соціально-педагогічного патронату (лист від 17.12.2008 №1/9-811)
14.
15. Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного віку і молодшого шкільного віку (лист МОНмолодьспорту України від 19.08.2011 №1/9-634)
16. Про переліки навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.( Лист МОНмолодьспорту України від 20.06.2011 № 1/9-483)
17. Примірне положення про Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї.( Наказ МОНмолодьспорту України від 30.06.2011 № 714)
Підбір та використання іграшок для дітей дошкільного віку у дошкільному навчальному закладі (лист МОН України від 18.07.2008 №1/9-470)
10. Методичні рекомендації щодо підбору і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах (МОНУ від 17.03.2006 №1/9-153)

Нормативно-правові документи щодо організації програмно–методичного забезпечення навчально – виховного процесу:


1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні
2. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти України
Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" (Наказ МОН № 1111 від 23.11.2010)
4. Парціальні програми: «Англійська мова для дітей дошкільного віку», Шкваріна Т.М.;
-«Дитяча хореогрвфія», Шевчук А.С.;
- «Кольорові долоньки», Ликова І.О.;
- «Українотворець», керівник авторського колективу Кононенко П.П.
5. Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу.( Наказ МОНУ від 09.11.2010 №1070

Нормативно-правові документи щодо організації медичного обслуговування:


1. Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах (Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 №826)
2. Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (наказ МОЗ України, МОН України від 30.08.2005 №432/496)
3. Перелік оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу (МОЗ України, МОН України; Перелік від 30.08.2005 №432/496)
4. Санітарні правила устрою та утримання дитячих дошкільних установ (дитячі ясла, дитячі садочки, дитячі ясла-садочки) (Орган влади СРСР; Правилоа, Витяг, Перелік від 20.03.1985 №3231-85)
5. Положення про ізолятор дошкільного навчального закладу (МОЗ України, МОН України; Перелік від 30.08.2005 №432/496)
6. Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів (Наказ МОНмолодьспорту України від 25.11.2011 №1365)
7. Перелік лікарських засобів та виробівмедичного призначення у медичному кабінеті дошкільного навчального закладу для надання невідкладної медичної допомоги (МОЗ України, МОН України; Перелік від 30.08.2005 №432/496)

Нормативно-правові документи щодо організації харчування:


Закон України "Про дитяче харчування" (від 14.09.2006 № 142-V)
Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах (наказ МОЗ, МОН № 242/329 від 01.06.2005)
Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (Наказ МОН, МОЗ № 298/227 від 17.04.2006)
Про затвердження Змід до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (Наказ МОН, МОЗ № 202/165 від 26.02.2013)
Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (Постанова Кабінету Міністрів України № 1591 від 22.11.2004)
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 (Постанова Кабінету Міністрів України № 353 від 06.08.2014)
Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (лист МОНУ від 21.06.2007 №1/9-394)
Щодо невідкладних заходів із запобігання поширенню захворювань на гостру кишкову інфекцію серед дітей дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОНУ від 19.06.2007 №515)
7. Про виконання норм харчування в ДНЗ.( Лист МОНУ від 19.05.2008 №1/9-323)
8. Наказ Міністерства освіти і науки України Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комуналних ндошкільних та інтернатних навчальних закладах №667 від 21.11.2002

Нормативно-правові документи щодо організації фізкультурно – оздоровчої роботи:


1. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» (від 24.12.1993 № 3808-ХІІ)
2. Про національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту (Указ Президента України від 28.09.2004 №1148/2004)
4. Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах (наказ МОНУ від 21.07.2003 №486)
5. Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі (МОНУ від 27.08.2004 №1/9-438)
6. Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу. Методичні рекомендації МОНУ( додаток до листа від 16.08.2010 №1/9-563)
7. Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки. ( Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 №828-р)

Нормативно-правові документи щодо організації психологічного супроводу:


1. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів в системі загальної середньої освіти (наказ МОНУ від 19.10.2001 №691)
2. Про затвердження положення про психологічну службу системи освіти України (наказ МОНУ від 03.05.1997 №127)
4. Планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби (наказ МОНУ від 27.08.2000 №1/9-352)
5. Про стан проблеми та основні завдання діяльності психологічної служби на 2011/2012н.р. ( Лист МОНмолодьспорту від 22.07.2011 №1/9-562.)

Нормативно-правові документи щодо організації управління дошкільним навчальним закладом:


Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільнихнавчальних закладах (Наказ МОНмолдьспорт № 1059 від 01.10.2012)
2. Про організацію обліку дітей дошкільного віку (лист МОНУ від 07.05.2007 №1/9--263)
3. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (наказ МОНУ від 07.11.2000 №522
4. Орієнтовна інструкція з безпеки діяльності працівників дошкільного закладу під час навчально-виховного процесу.
5. Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу . ( Наказ МОНмолодьспорту України від 26.04.2011 №398)
6. . Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу. ( Лист МОНмолодьспорту від 25.05.2011 №1/9-389)
7. Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів та установ освіти та науки до роботи в новому 2011/2012н.р. та в осінньо-зимовий період. ( Наказ МОНмолодьспорту України від 14.06.2011 №574)

Нормативно-правові документи щодо кадрової політики:


1. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України (наказ МОНУ від 20.12.1993 №455
2. Закон України «Про відпустки»
3. Закон України «Про звернення громадян»
4. Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 №963)
5. Щодо окремих питань з організації та оплати праці та відпусток. ( Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 17.06.2011 №190/13/116-11)
6. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників (наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 №58)
7. Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів. ( Лист МОНмолодьспорту України від 18.02.2011. №1/9- 114.)
8. Про внесення зміни до наказу МОНУ від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»

Нормативно-правові документи щодо організації охорони праці та техніки безпеки:


Закон України "Про охорону праці" (№ 2694-ХІІ від 14.10.1992)
2. Закон України «Про пожежну безпеку» (від 29.11.1994)
3. Положення про розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1112
4. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах (наказ МОНУ від 31.08.2001 №616)
5. Типове положення про навчання з питань охорони праці (наказ Комітету по нагляду за охороною праці від 17.02.1999 №27)
6. Положення про медичний огляд працівників певних категорій (наказ МОЗУ від 31.03.1994 №136/345)
7. Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей в дошкільних навчальних закладах (наказ від 28.10.2008 №985)
8. Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності (лист МОНУ від 26.02.2008 №1/9-101)
Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.