Навчально-виховний процес КДНЗКТ №13 "Берізка"


Організація навчально-виховного процесу в КДНЗКТ №13 "Берізка" здійснюється згідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Законом України «Про охорону дитинства», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, коментарем до Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, програми "Впевнений старт", програми "Українське дошкілля", корекційних програм спеціалістів логопеда (програмно-методичний комплекс Трофименко Л.І. "Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення") та психолога ("Віконечко" - програма розвику дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвику від 3 до 7 років). Навчання і виховання дітей здійснюється українською мовою.
Зміст методичної роботи будується на основі науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психолого-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблеми організації методичної роботи, інформації про перспективний педагогічний досвід.
Активно здійснюється робота по відпрацюванню і розробці сучасних педагогічних технологій продуктивного навчання, інтерактивних методів роботи з дітьми і педагогами.
В дошкільному закладі педагоги постійно вивчають, поширюють, узагальнюють та впроваджують найкращі педагогічні досвіди: Ярова Т.В. "ТРВЗ у словтворчості дітей", Ганзя Л.В. «Розвиток творчих здібностей дошкільників шляхом використання ТРВЗ», Науменко С.В. «ТРВЗ у вихованні екологічної культури», Білоцкрковська В.В. "Розвиток творчих здібностей та виховання гармонійної особистості дітей дошкільного віку".
Узагальнення та впровадження передових педагогічних досвідів дає змогу педагогам активно впроваджувати новітні технології педагогічної освіти, навчання і виховання дітей.
Планування освітнього процесу в групах здійснюється за режимними моментами з реалізацією завдань ліній розвитку. При плануванні педагоги керуються принципом актуальності, науковості, наступності, перспективності, системності, які забезпечують відповідність змісту планів, досягнень психолого-педагогічної науки та кращого педагогічного досвіду, орієнтацію змісту плану на потреби сьогодення та забезпечення якості розвитку, вихованості та навченості у дітей.
У закладі впроваджуються інноваційні технології навчання і виховання дітей:
Психолого-педагогічне проектування ( всі педагоги);
Технологію розвитку творчої особистості (ТРВЗ) (всі педагоги);
Розвиток мовлення за допомогою методів ейдетики, вивчення віршів за схемами (середня група)
Театр фізичного розвитку М.Є.Єфименка, мудри, бестінг, тощо (інструктор фізкультури Табацька С.Т.);
Використання кубиків Д’єнеша в розвитку логіко-математичних умінь і навичок. (ІІ молодша група)
Схеми-моделі в навчанні дошкільників (різновікова група)
Сенсорне виховання – перша сходинка пізнання світу «Методика М. Монтессорі «Будинок вільної дитини»» (І молодша група)
ІКТ в навчально-виховній роботі (усі педагоги)
Технологія Су-джок, біоенергопластика (вчитель-логопед Булах О.Л.)
Методика К.Орфа (музичний керівник Банько О.В.)
Арт-терапія, пісочна терапія (практичний психолог Брацило Л.С.)
Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми, педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані заняття, в залежності від розділу програми, обраного напрямку, що забезпечує високу продуктивність, діяльність дітей.
Педагоги постійно дбають про те, щоб через створене розвивальне, предметно-ігрове середовище, максимально розгорнути самостійну творчу активність дошкільнят, надати їм право власного вибору. Разом з батьками вихованців педагоги працюють над збагаченням розвивального середовища в групах: обладнанні куточки усамітнення, екологічні осередки, осередки державної символіки та народознавства, української книжки; обладнанні центри пізнавальних інтересів, виготовленні дидактичні ігри та посібники по правовому вихованню дошкільників та для проведення індивідуальної роботи.
Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.