Заклад працює над проблемами:

Обласний науково-методичний проект «Педагогічні стратегіії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи»
Дошкільна освіта:
««Модель 4-К» у розвитку soft skills навичок як основа формування самоєфективності особистості дошкільників – майбутніх першокласників у освітньому просторі Нової української школи» (2020-2023)

Iетап – концептуально-діагностичний (2020-2021)

IIетап – практичний (системний) (2021-2022)

IIIетап – підсумковий (2022-2023)

Завдання КДНЗКТ №13 "Берізка" на 2020-2021 н.р.

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи досягнення, перспективи розвитку, педагогічний колектив у 2020-2021н.р. буде спрямовувати свою діяльність на розв’язання основних пріоритетних завдань:

  1. Забезпечити права дитини дошкільного віку на здобуття безоплатної обов’язкової дошкільної освіти через різні організаційні форми, популяризувати значущість дошкільної освіти для розвитку дитини.
  2. Продовжити роботу над оцінюванням рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі, та наданих форм діагностики КЗВО «ДАНО»
  3. Удосконалити роботу з охоплення на 100% різними формами дошкільної освіти дітей мікрорайону, особливо дітей п’ятирічного віку, забезпечити в повному обсязі просвіту батьків вихованців з різних питань, стосовно підготовки дітей до навчання у школі.
  4. Продовжувати забезпечувати кваліфіковану педагогічну роботу по зміцненню і збереженню фізичного, психічного та духовного здоров’я дітей шляхом системного планового оздоровлення за допомогою сучасних методик оздоровлення і загартування.
  5. Підвищувати ефективність цілісного адаптивного освітнього процесу шляхом інформаційно-комп’ютерної компетентності та педагогічної професійної активності. Продовжувати роботу з вдосконалення змісту дошкільної освіти засобами інноваційних технологій, організації освітньо-виховного процесу на засадах особистісно-зорієнтованої педагогіки співробітництва, інтегрованого підходу (STREAM-освіта) до організації дитячої життєдіяльності
  6. Активізувати педагогічну діяльність з підвищення самоосвітнього рівня молодих педагогів.
  7. Удосконалювати та підвищувати рівень гурткової роботи в закладі
  8. Розширювати інноваційні форми співпраці з родинами, прозорості та інформаційної відкритості роботи закладу через роботу веб-сайту, створення відкритих груп у соціальних мережах Facebоok, Viber та ін..

9. Продовжити роботу над формуванням художньо-естетичних цінностей у процесі створення єдиного освітнього простору ЗДО і родини, об’єднаних загальним спрямуванням залучення дітей до мистецької культури

10. Ралізовувати освітню лінію «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» шляхом інтеграції змісту дошкільної освіти через формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки у різних життєвих ситуаціях і здатність застосовувати отримані знання у практичній діяльності (ігровій, трудовій, се енсорно-пізнавальній, математичній, тощо).

11. Формувати логіко-математичну компетентність дошкільників, та розвивати логічне мислення у дітей на заняттях з математики і в повсякденному житті з використанням елементів новітніх педагогічних технологій та розвиваючих ігор.

12. Продовжувати роботу по створенню фундаменту успішностіі, та реалізації індивідуальних творчих потреб дитини в умовах освітньої реформи «Нова українська школа», підтримці сучасного освітнього простору, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника, як гаранту готовності до «НУШ»

13. Вдосконалювати роботу по впровадженню сучасної інноваційної LEGO – технології в освітній процес

14. Продовжувати вивчення основних концептуальних положень STREAM-освіти дошкільників як нового інтеграційного підходу до розвитку, виховання й навчання дітей дошкільного віку, та сприяти оновленню освітньо-виховного процесу та розвивального середовища через використання інноваційних підходів до розкриття творчих здібностей дітей, формування культури інженерного мислення, та поповнення експерементального пошуково-дослідницького середовища в умовах завдань альтернативної програми «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт»

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.